top of page
Untitled-5.png

เหล็กรูปพรรณดำ
Carbon

แผ่นเพลท รูปพรรณดำ

Plate Carbon Steel

แผ่นเพลทดำ.png

แผ่นเพลท รูปพรรณดำ
Plate Carbon Steel

เป็นเหล็กที่เกิดจากการนำเหล็กม้วนดำมาตัดตามขนาดที่ต้องการเป็นชิ้นงานต่างๆ เพื่อทำเป็นแผ่นเพลทสำหรับรองเสา หรือทำเป็นรองเสริมการยึดต่างๆ สามารถตัดหลายรูปทรง

ทั้งเหล็กเพลทสี่เหลี่ยมจตุรัส เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหล็กเพลททรงกลม เหล็กเพลททรงสามเหลี่ยม

คุณสมบัติของการใช้งานที่แนะนำ: ใช้ในงานทั่วไปเป็นแผ่นเพลทรองเสาเพื่อยึดกับพื้นปูนของโครงสร้างหลัก หรือทำเป็นแผ่นรองฐานเครื่องจักร เสารั้วต่างๆ
 

แผ่นเพลท.png

***น้ำหนักที่แจ้งจะมีค่าบวกลบ(+-) ตามเหล็กแต่ละล็อต โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง***

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-894-8847 , 095-598-2658

Line-สอบถามสั่งซื้อ2.png
bottom of page