top of page
Untitled-5.png

เหล็กกัลวาไนซ์
Pre-Zinc(GI GA MAZ)

 ท่อสำหรับงานระบบ แรงดันสูง

 High Pressure Steel Pipe

carbonsteelerwweldedsquarepipe_f7412b3e_f8db_45f2_8d49_22d8ee7a55d6.jpg

ท่อสำหรับงานระบบ แรงดันสูง
High Pressure Steel Pipe

(สำหรับใช้เป็นท่อลำเลียง ท่อการประปา ท่อชลประทาน และใช้เป็นโครงสร้างทั่วไป) มีลักษณะเป็นท่อเหล็กยาว มีความสามารถในการรับแรงดัน มีความแข็งแรงทนทาน

ท่อสำหรับงานระบบ แรงดันสูง.png
ท่อแรงดัน-2.jpg
ท่อแรงดัน-3.2.jpg
ท่อแรงดัน-3.3.png

***น้ำหนักที่แจ้งจะมีค่าบวกลบ(+-) ตามเหล็กแต่ละล็อต โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง***

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-894-8847 , 095-598-2658

Line-สอบถามสั่งซื้อ2.png
ปลายเรียบ
ปลายเกลียว
bottom of page