top of page
Untitled-5.png

เหล็กกัลวาไนซ์
Pre-Zinc(GI GA MAZ)

เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ (GI)

Square Tube Pre-Zinc Galvanized Steel

เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ GI

เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ (GI)

Square Tube Galvanized GI

หรือเหล็กแป๊บเหลี่ยมกัลวาไนซ์ GI (Square pipe Galvanized GI) ซึ่งเหล็กถูกนำเข้าสู่กระบวนการเคลือบกัลวาไนซ์มาแล้ว ทำให้มีอัตราการกัดกร่อนตามธรรมชาติที่ต่ำกว่าเหล็กกล้าประมาณ 60 เท่า อายุการใช้งานยาวนาน มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิมมากกว่า 7 ปี

วัตถุดิบของเหล็ก : ทำมาจากเหล็กม้วนชุบสังกะสีหรือเหล็กม้วนจุ่มร้อน มีมาตรฐานความหนาของการเคลือบด้วยสังกะสีอยู่ที่ระดับ 60-100 g/m² ขึ้นอยู่กับรูปทรงและมาตรฐานของเหล็กแต่ละชนิด

คุณสมบัติของการใช้งานที่แนะนำ : ใช้ในงานที่ต้องทนต่อการกัดกร่อนและการเกิดสนิมได้ในระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ไม่เหมาะกับงานที่ติดทะเล

DMR.png
เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ GI_GA
เหล็กกล่องเหลี่ยม GI.png

***น้ำหนักที่แจ้งจะมีค่าบวกลบ(+-) ตามเหล็กแต่ละล็อต โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง***

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-894-8847 , 095-598-2658

Line-สอบถามสั่งซื้อ2.png

ผลงานของเรา

bottom of page