top of page
ตะแกรงเหล็ก.png

ลวดตาข่ายถัก ตะแกรงเหล็ก 
ตะแกรงกรงไก่ ตะแกรงเหล็กฉีก

จำหน่าย ลวดตะแกรง ลวดตาข่าย ลวดตะแกรง ลวดหนาม โครงสร้างเหล็กอาทิเช่น โครงสร้างเหล็ก ตะแกรงเหล็ก ลวดตะแกรงเหล็กลวดตะแกรง , ลวดตาข่ายเคลือบพีวีซี , ลวดตาข่ายข้าวหลามตัด สายพานลำเลียงสเตนเลส , ตาข่ายและตะแกรงทองเหลือง-ทองแดงตาข่ายและตะแกรงชุบพีวีซี , ตาข่ายข้าวหลามตัดม้วนได้ซึ่งผลิตถึง 5 มิลลิเมตร , ตาข่ายและตะแกรงลวดสเตนเลส , ตะแกรงสี่เหลี่ยมช่องเล็ก-ใหญ่, รั้วไวร์เมช , ม้วนไวร์เมช, ลวดรีดข้ออ้อย, ลวดรีดกลม, รั้วตาข่ายถัก, ลวดผูกเหล็ก, ลวดหนาม, สายพานลวดตาข่าย จากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานในประเทศไทย

ลวดตาข่ายถัก

ลวดตาข่ายถัก ผลิตจากลวดขนาด ตั้งแต่ 2มม. - 4มม. ระยะห่างตั้ง 1/4" - 3" โดยการนำลวดเหล็กชุบสังกะสี (GALVANZIED STEEL WIRE) ที่มีชั้นความหนาของสังกะสีประมาณ 40-80 กรัม/ตรม. มีลักษณะผิวลวดเรีบ ทนทานต่อการกัดกร่อนและทนต่อสภาพภูมิอากาศ สามารถใช้งานภายนอก งานในฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆได้ โดยนำลวดมาถักทอขึ้นรูปลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด 

วัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตตาข่ายถักได้ มีดังนี้

1. ลวดกัลวาไนซ์ (Galvanized Steel Wire)

2. ลวดสเตนเลส (Stainless Wire) 

3. ลวด PVC (PVC Coated Wire Mesh)


ขนาดสินค้ามีตั้งแต่ความสูง x ความยาว

 

 • ความสูงที่ผลิตได้  1 เมตร /1.20 เมตร/ 1.5 เมตร/ 2 เมตร / 3เมตร / 4 เมตร

 

 • ความยาวที่ผลิต ม้วนละ 10 เมตร 


สินค้ามาตรฐาน 


ตาข่ายถัก 2" เต็ม ลวด 3 มม. (no.11)

 • Size 1.00 x 10.00 ม.

 • Size 1.20 x 10.40 ม.

 • Size 1.50 x 10.00 ม.

 • Size 2.00 x 10.00 ม.

ตาข่ายถัก 2" ทั่วไป (2-1/4") ลวด 3 มม. (no.11)

 • Size 1.00 x 10.00 ม.

 • Size 1.20 x 10.40 ม.

 • Size 1.50 x 10.00 ม.

 • Size 2.00 x 10.00 ม.

 • Size 1.00 x 10.00 ม.

 • Size 1.20 x 10.40 ม.

 • Size 1.50 x 10.00 ม.

 • Size 2.00 x 10.00 ม.

**หมายเหตุ ขนาดอื่นๆ นอกจากนี้ สามารถสั่งผลิตได้ตามตารางด้านล่างนี้ สั่งผลิต 7-14วันทำการ 
#ตาข่ายถัก #ตาข่ายถักชุบสังกะสี #ตาข่ายรั้ว #รั้วตาข่าย #รั้วกั้นสัตว์ #ตาข่ายกรงไก่ #ตาข่ายตัวหนอน #ตาข่ายกั้นรั้ว

1200x600-ลวดตาขายสังกะสี-APLUS-WATSADU-2.jpg
1200x600-ลวดตาขายสังกะสี-APLUS-WATSADU-3.jpg

ตะแกรงเหล็ก

ตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh) ตาสี่เหลี่ยมจตุรัส 

ตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh) ทอตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส เส้นลวดมีลักษณะเหมือนตัวหนอนผลิตโดยการนำลวดเหล็กชุบสังกะสี Galvanized Stee Wire) ที่ชั้นความ 40-80 g/m2 ทนทานต่อการกัดกร่อน เหมาะสำหรับใช้ป้องกันนกบินเข้าไปทำรังในอาคาร หรือโรงงานทางช่องระบายลม ซึ่งสร้างความเสียหายในภายหลังได้ นอกจากนี้แล้วยังนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์อื่น เช่น นำมาใช้รองรับแผ่นฉนวนความร้อนใต้หลังคา, งานกั้นรั้วโรงงาน, รั้วบ้าน, สวนสาธารณะ, สนามกีฬา เป็นต้น

ขนาดของลวดที่สั่งผลิตได้ มีตั้งแต่ 2.00มม. - 4.00มม. (ขนาดลวด +/- 0.05มม.)

ขนาดลวดมาตรฐาน มอก. ขนาด 3.2 มม. 

ลักษณะการใช้งานของลวดตะแกรงสาน (WIRE NETTING) มีดังนี้

1. การกั้นรั้วแบ่งเขตเพื่อความปลอดภัยบนถนน ทางรถไฟ สนามบิน อาคาร 

2. การกั้นในลักษณะโปร่งแสง

3. กั้นรั้วปศุสัตว์ กรงนก กรงสัตว์ขนาดเล็กต่างๆ

วัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตได้ มีดังนี้

1. ลวดกัลวาไนซ์ (Galvanized Steel Wire)

2. ลวดสเตนเลส (Stainless Wire) 

ขนาดมาตรฐาน (แผ่น) 

 • หน้ากว้างที่ผลิตได้ 1.00 เมตร / 1.20 เมตร /1.50 เมตร / ถึง 2.40 เมตร

 • ความยาวต่อแผ่น 2.00 เมตร และ 2.40 เมตร ถึง 5.00 เมตร

 

สินค้ามาตรฐานที่มีพร้อมจำหน่าย

ตะแกรง 1-1/2" #11(3มม.)ตาทั่วไป

 • Size 1.00 x 2.00 ม.

 • Size 1.20 x 2.40 ม.

 • Size 1.20 x 2.00 ม.

 • Size 1.50 x 2.00 ม.

ตะแกรง 1/2" #12(2.6มม.)

 • Size 1.00 x 2.00 ม.

 

**ตารางขนาดลวดตะแกรงตัวหนอนที่สามารถสั่งผลิตได้

ตแกรงเหล็กสี่เหลียม
1200x600-ลวดตาขายสังกะสี-ตารางเสปค-APLUS-WATSADU.jpg
1200x600-ตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยมจตุรัส-รวมงานจริง--APLUS-WATSADU.jpg
bottom of page