top of page
ท่อประปา

ท่อประปากัลวาไนซ์
Galvanized Pipe

เอพลัส สตีล เหล็กกัลวาไนซ์คุณภาพ เคียงข้างช่างไทย

บริษัท เอไพร์ม พลัส จำกัด ภายใต้แบรนด์สินค้า “เอพลัส สตีล” จำหน่ายเหล็กกัลวาไนซ์และเหล็กชุบกัลวาไนซ์ Hot Dip Galvanized สำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย และยังมีบริการ ชุบกัลวาไนซ์ ชุบขาว ชุบซิงค์ ทุกชนิด ASTM A123

สินค้าของเรา

ท่อประปากัลวาไนซ์

Untitled-1.png
Untitled-1.png
Untitled-1.png
Untitled-1.png
Untitled-1.png
Untitled-1.png
Untitled-1.png
Untitled-1.png

มาตรฐานมอก. และ มาตรฐานสากล

logosup.png

ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น

เหล็กกล่อง ท่อกลมรูปพรรณ

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป

ท่อกลมกัลวาไนซ์ ท่อประปากัลวาไนซ์

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรีดร้อน

เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน

มาตรฐานมอก. และ มาตรฐานสากล

logosup.png

ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น

เหล็กกล่อง ท่อกลมรูปพรรณ

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป

ท่อกลมกัลวาไนซ์ ท่อประปากัลวาไนซ์

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรีดร้อน

เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน

bottom of page