top of page
Untitled-5.png

เหล็กรูปพรรณดำ
Carbon

เอชบีม รูปพรรณดำ

H-Beam Carbon Steel

เหล็กดำเอชบีม.png

เอชบีม รูปพรรณดำ
H-Beam Carbon Steel 

เหล็กเอชบีม H-Beam หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าเหล็กไวด์แฟรงก์ Wide Flange หน้าตัดของเหล็กเอช-บีมนั้นจะเป็นรูปตัวเอช (H) แต่ให้สังเกตว่าส่วนที่เป็นขาตัวเอช หรือที่เรียกว่า “ปีก” (Flanges) นอกจากจะมีความหนากว่าแกนตรงกลาง ที่เรียกว่า “เอว”(web) แล้ว “ปีก”ยังมีลักษณะตรงเรียบ ความหนาคงที่ สัดส่วนหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส นิยมใช้เป็นโครงสร้างเสาและคาน

คุณสมบัติของการใช้งานที่แนะนำ: เป็นเหล็กที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในส่วนโครงสร้างหลักของอาคาร เช่น ส่วนเสาและคาน ทั้งอาคารสาธารณะและบ้านพักอาศัย อาจใช้ประกอบเป็นส่วนของโครงถัก ทำอาคารที่ยื่นยาวนอกจากการเลือกเหล็กที่ได้มาตรฐานแล้ว การนำมาใช้อย่างถูกวิธี เช่น การตัด-ต่อ การเชื่อมและยึดสลักเกลียวก็ต้องได้มาตรฐานด้วย

มาตรฐาน: มอก. 1227-2558 Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520

สเปคเอชบีม.png
เอชบีมรูปพรรณดำ.png
เอชบีม.png

***น้ำหนักที่แจ้งจะมีค่าบวกลบ(+-) ตามเหล็กแต่ละล็อต โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง***

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-894-8847 , 095-598-2658

Line-สอบถามสั่งซื้อ2.png
Untitled-5.png

ไอบีม รูปพรรณดำ

I-Beam Carbon Steel

เหล็กดำไอบีม.png

ไอบีม รูปพรรณดำ
I-Beam Carbon Steel

เหล็กไอ-บีมนั้น มีลักษณะคล้ายกับ เอช-บีม แต่ให้สังเกตส่วนที่เป็น “ปีก” (flanges) ความลาดเอียงเข้าสู่แกนกลางหรือ “เอว”(web) โดยความหนาของปีกใกล้แกนกลาง(เอว)จะหนากว่าส่วนปลาย และปลายมีความโค้งมน บางแห่งอาจใช้ชื่อเรียกว่า S-Section เหล็ก ไอ-บีม(I-Beam) มีขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในการออกแบบ


คุณสมบัติของการใช้งานที่แนะนำ: เป็นเหล็กที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในส่วนโครงสร้างหลักของอาคาร เช่น ส่วนเสาและคาน ทั้งอาคารสาธารณะและบ้านพักอาศัย อาจใช้ประกอบเป็นส่วนของโครงถัก ทำอาคารที่ยื่นยาวนอกจากการเลือกเหล็กที่ได้มาตรฐานแล้ว การนำมาใช้อย่างถูกวิธี เช่น การตัด-ต่อ การเชื่อมและยึดสลักเกลียวก็ต้องได้มาตรฐานด้วย

มาตรฐาน: มอก. 1227-2558 Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520

สเปคไอบีม.png
ไอบีม รูปพรรณดำ
ไอบีม
ไอบีม.png

***น้ำหนักที่แจ้งจะมีค่าบวกลบ(+-) ตามเหล็กแต่ละล็อต โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง***

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-894-8847 , 095-598-2658

Line-สอบถามสั่งซื้อ2.png
bottom of page