top of page
Untitled-1.png
Untitled-3.png

APrime Plus Co., Ltd.

Logo-N2.png

ทำไม“ท่อนั่งร้าน Scaffolding ” ทำไมถึงมีความสำคัญต่องานก่อสร้าง?

ข่าวนั่งร้านถล่ม นั่งร้านพัง .........อาคารก่อสร้างเกิดความเสียหาย เราน่าจะเคยได้ยินข่าวตามสื่อโซเชียล วันนี้เรามาทำความรู้จักมาตราฐานของท่อนั่งร้านกันว่าทำเราต้องคำนึงถึงมาตราฐาน แล้วแค่ท่อนั่งร้านทำไมถึงสำคัญต่องานก่อสร้างทั้งโครงการ

ท่อนั่งร้าน BS1139 กัลวาไนซ์ สำหรับนั่งร้านอุตสาหกรรม

ท่อนั่งร้านมีมาตราฐานอะไรควบคุม?

ท่อนั่งร้านที่ได้มาตราฐานตามอุตสาหกรรมการก่อสร้าง มี 2 มาตราฐาน ที่นิยมใช้ในประเทศไทย คือ ท่อนั่งร้าน EN39 และ ท่อนั่งร้านมาตราฐาน BS1139 โดยอ้างอิงจากมาตราฐานประเภทอังกฤษ ทั้ง 2 สเปคเป็นมาตราฐานที่สามารถนำมาใช้ท่อนั่งร้านได้ ท่อนั่งร้าน เป็นส่วนสำคัญหนึ่งของอุปกรณ์โครงสร้างหลักของนั่งร้าน มักนิยมใช้กันในโรงงานขนาดใหญ่ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรืองานในนิคมอุตสาหกรรม ที่มีความเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยในการตั้งนั่งร้าน ทั้งภายนอก และภายในอาคาร เพราะนั่งร้านคือส่วนสำคัญที่จะทำให้การก่อสร้างดำเนินงานก่อสร้างได้สำเร็จ หรือ ไม่สำเร็จ ดำเนินงานก่อสร้างต่อไปได้หรือไม่ ถ้าท่อนั่งร้านพัง ชำรุด หรือมีอุปสรรค งานก่อสร้างต้องหยุดชะงัก ดังนั้น ท่อนั่งร้านและอุปกรณ์ต่างๆ จึงมีข้อกำหนดตามมาตราฐานในส่วนของท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เราควรให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้งานให้ตรงตามมาตราฐานเพื่อยกระดับความปลอดภัย

มาตราฐานท่อนั่งร้าน BS1139

ท่อนั่งร้านตามมาตาฐาน BS1139 มีข้อกำหนดอะไรบ้าง ? Scaffolding Standard BS1139

ท่อนั่งร้าน BS1139 ที่ใช้ทำท่อนั่งร้านโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โครงการมาตราฐาน ที่มีข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัย หรือ Safety Requirement จะมีเงื่อนไขการตั้งนั่งร้านดังนี้


1. การตั้งนั่งร้านต้องได้มาตราฐาน สำหรับงานภายในที่มีความสูงจากพื้นตั้งแต่ 2.5 เมตร – 12 เมตร และการติดตั้งภายนอกอาคาร ตั้งแต่ 2.5 เมตร ถึง 8 เมตร โดยคำนึงถึงแรงลมเป็นปัจจัยด้วย

2. ต้องเป็นท่อที่ผ่านการชุบร้อนกัลวาไนซ์ หรือ ท่อชุบกัลวาไนซ์ ท่อนั่งร้านต้องทนทานต่อการกัดกร่อน และต้องไม่ผุ กร่อน

3. ท่อกลมนั่งร้าน ต้องมีขนาดวัดนอก 48.3 มม มีค่าคลาดเคลื่อน +/- ได้ 0.5 มม. (รวมชั้นเคลือบ)

4. ความหนาท่อ 4.0มม

5. ค่า Tensile Strength และค่า Yield Strength ต้องเป็นไปตามมาตราฐาน BS1139ดังนี้


ท่อนั่งร้านตามมาตาฐาน EN39 มีข้อกำหนดอะไรบ้าง ?

Scaffolding Standard EN39


ท่อนั่งร้าน EN 39 อยู่ในเกณฑ์ที่เที่ยบเท่ากับ BS 1139 ขึ้นอยู่กับผู้สเปคงานและวางแบบ ค่าทางเคมีต่างๆ ของท่อทั้ง 2 มาตราฐานนั้นมีความใกล้เคียง เช่น ค่า Tensile Strength และค่า Yield Strength ต้องเป็นไปตามมาตราฐาน EN39 ตามตารางด้านล่าง ดังนี้


เลือกใช้มาตราฐานไหน ระหว่าง ท่อนั่งร้าน EN39 และ ท่อนั่งร้าน BS1139

สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2 มาตราฐาน กรณีต้องการใช้ท่อหนา 3.2 มม ก็สามารถเลือกใช้ท่อนั่งร้าน EN39 ได้เช่นกัน

- ความหนา BS1139:1990 มาตราฐานความหนาที่ครอบคลุม คือ 4.0 มม.

- ความหนา EN39 มาตราฐานความหนาที่ครอบคลุมทั้ง 3.2 มม. and 4.0 มม.

นอกจากท่อนั่งร้านแล้ว ยังมีอุปกรณ์ติดตั้งนั่งร้านอื่นๆ ที่สำคัญ ที่ต้องทนทานต่อสนิม และได้มาตราฐานเช่นกัน เช่น แผ่นรองเสา แคมป์เป็น แคมป์ตาย แคมป์เป็น (Swivel coupler) ข้อต่อปลอกสวมนอก (Sleeve coupler) เป็นต้น

เงื่อนไขข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญของงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า และอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ดังนั้น วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างจึงจำเป็นต้องมีมาตราฐานและได้รับการคำนวณจากวิศวกรอย่างถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงทางชีวิต และความเสียหายทางทรัพย์สินของเจ้าของกิจการและบริษัทผู้รับเหมา ท่อนั่งร้านจึงเป็นส่วนสำคัญของก่อสร้างที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญ ในประเทศไทย เราอ้างอิงตามาตราฐานอุปกรณ์ท่อนั่งร้าน BS1139 และ EN39 เพื่อยกระดับความปลอดภัย และสร้างมาตราฐานให้งานโครงสร้างนั่งร้าน โดยท่อต้องมีความหนาขึ้นต่ำ ที่ 3.2 มม ถึง 4.0มม. มีความโตนอก หรือ OD 48.3 มม และต้องมีค่า Tensile Strength และค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่าค่ามาตราฐานที่ BS1139 และ EN 39 ตามที่มาตราฐานระบุไว้ Reference: https://www.pacificpipe.co.th

https://vivablast.com/our-services/scaffolding-bs1139-standard/ https://www.wm-scaffold.com/difference-between-en39-and-bs1139.html


ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page