top of page
Untitled-1.png
Untitled-3.png

APrime Plus Co., Ltd.

Logo-N2.png

ท่อเหล็กกัลวาไนซ์ ท่อนั่งร้าน : Galvanized Steel Pipe for Scaffolding

อัปเดตเมื่อ 11 พ.ย. 2566

ทำไม“ท่อนั่งร้าน Scaffolding ” ทำไมถึงมีความสำคัญต่องานก่อสร้าง? ท่อนั่งร้าน ท่อเหล็กกัลวาไนซ์ ท่อนั่งร้าน BS1139 ท่อนั่งร้านและอุปกรณ์ท่อนั่งร้าน


ข่าวนั่งร้านถล่ม นั่งร้านพัง .........อาคารก่อสร้างเกิดความเสียหาย เราน่าจะเคยได้ยินข่าวตามสื่อโซเชียล วันนี้เรามาทำความรู้จักมาตราฐานของท่อนั่งร้านกันว่าทำเราต้องคำนึงถึงมาตราฐาน แล้วแค่ท่อนั่งร้านทำไมถึงสำคัญต่องานก่อสร้างทั้งโครงการ ท่อนั่งร้าน หรือ ท่อกลมกัลวาไนซ์ นิยมใช้มาทำนั่งร้านชั่วคร่าว เพื่องานก่อสร้างสามารถยกย้ายได้

ท่อนั่งร้าน BS1139 กัลวาไนซ์ สำหรับนั่งร้านอุตสาหกรรม

Scaffolding หรือ ท่อนั่งร้าน หมายถึง โครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง การบำรุงรักษา และซ่อมแซม เพื่อช่วยทุ่นแรงและช่วยในการอำนวยความสะดวก แต่ทั้งนี้นั่งร้าน หรือท่อกลมกัลวาไนซ์ที่ใช้ในการตั้งนั่งร้านก็ต้องได้มาตราฐานและมีความปลอยภัยต่อผู้ใช้งานด้วย ท่อนั่งร้านกัลวาไนซ์ที่นิยมใช้ในนิคมอุตสาหกรรม จะได้ต้องรับมาตราฐาน ดังนั้นจึงมาตราฐานสากลเข้ามาควบคุมท่อนั่งร้าน หรือ ท่อกลมชุบกัลวาไนซ์


ท่อนั่งร้านมีมาตราฐานอะไรควบคุม?

มาตราฐานท่อนั่งร้าน BS1139
ท่อนั่งร้าน ท่อกลมกัลวาไนซ์

ท่อนั่งร้านตามมาตาฐาน BS1139 ท่อกลมกัลวาไนซ์ มีข้อกำหนดอะไรบ้าง ? Scaffolding Standard BS1139

ท่อนั่งร้าน BS1139 ที่ใช้ทำท่อนั่งร้านโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โครงการมาตราฐาน ที่มีข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัย หรือ Safety Requirement จะมีเงื่อนไขการตั้งนั่งร้านดังนี้


1. การตั้งนั่งร้านต้องได้มาตราฐาน สำหรับงานภายในที่มีความสูงจากพื้นตั้งแต่ 2.5 เมตร – 12 เมตร และการติดตั้งภายนอกอาคาร ตั้งแต่ 2.5 เมตร ถึง 8 เมตร โดยคำนึงถึงแรงลมเป็นปัจจัยด้วย

2. ต้องเป็นท่อที่ผ่านการชุบร้อนกัลวาไนซ์ หรือ ท่อชุบกัลวาไนซ์ ท่อนั่งร้านต้องทนทานต่อการกัดกร่อน และต้องไม่ผุ กร่อน

3. ท่อกลมนั่งร้าน ต้องมีขนาดวัดนอก 48.3 มม มีค่าคลาดเคลื่อน +/- ได้ 0.5 มม. (รวมชั้นเคลือบ)

4. ความหนาท่อ 4.0มม

5. ค่า Tensile Strength และค่า Yield Strength ต้องเป็นไปตามมาตราฐาน BS1139ดังนี้

ท่อนั่งร้าน ท่อกัลวาไนซ์  BS1139
ขนาดท่อนั่งร้าน
ท่อนั่งร้าน EN39
ท่อนั่งร้าน

ท่อนั่งร้านตามมาตาฐาน EN39 มีข้อกำหนดอะไรบ้าง ?

Scaffolding Standard EN39


ท่อกลมกัลวาไนซ์ ท่อนั่งร้าน EN 39 อยู่ในเกณฑ์ที่เที่ยบเท่ากับ BS 1139 ขึ้นอยู่กับผู้สเปคงานและวางแบบ ค่าทางเคมีต่างๆ ของท่อทั้ง 2 มาตราฐานนั้นมีความใกล้เคียง เช่น ค่า Tensile Strength และค่า Yield Strength ต้องเป็นไปตามมาตราฐาน EN39 ตามตารางด้านล่าง ดังนี้

ท่อนั่งร้าน ท่อกัลวาไนซ์ EN39
ขนาดท่อนั่งร้าน

เลือกใช้มาตราฐานไหน ระหว่าง ท่อนั่งร้าน EN39 และ ท่อนั่งร้าน BS1139

สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2 มาตราฐาน กรณีต้องการใช้ท่อหนา 3.2 มม ก็สามารถเลือกใช้ท่อนั่งร้าน EN39 ได้เช่นกัน

- ความหนา BS1139:1990 มาตราฐานความหนาที่ครอบคลุม คือ 4.0 มม.

- ความหนา EN39 มาตราฐานความหนาที่ครอบคลุมทั้ง 3.2 มม. and 4.0 มม.

ขนาดท่อกัลวาไนซ์หลายกหลาย ราคาท่อกัลวาไนซ์ สอบถามได้ทุกขนาด โทร. 095-5982658
aplus watsadu ท่อนั่งร้าน ท่อกัลวาไนซ์

นอกจากท่อนั่งร้านแล้ว ยังมีอุปกรณ์ติดตั้งนั่งร้านอื่นๆ ที่สำคัญ ที่ต้องทนทานต่อสนิม และได้มาตราฐานเช่นกัน เช่น แผ่นรองเสา แคมป์เป็น แคมป์ตาย แคมป์เป็น (Swivel coupler) ข้อต่อปลอกสวมนอก (Sleeve coupler) เป็นต้น

เงื่อนไขข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญของงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า และอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ดังนั้น วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างจึงจำเป็นต้องมีมาตราฐานและได้รับการคำนวณจากวิศวกรอย่างถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงทางชีวิต และความเสียหายทางทรัพย์สินของเจ้าของกิจการและบริษัทผู้รับเหมา ท่อนั่งร้านจึงเป็นส่วนสำคัญของก่อสร้างที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญ ในประเทศไทย เราอ้างอิงตามาตราฐานอุปกรณ์ท่อนั่งร้าน BS1139 และ EN39 เพื่อยกระดับความปลอดภัย และสร้างมาตราฐานให้งานโครงสร้างนั่งร้าน โดยท่อต้องมีความหนาขึ้นต่ำ ที่ 3.2 มม ถึง 4.0มม. มีความโตนอก หรือ OD 48.3 มม และต้องมีค่า Tensile Strength และค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่าค่ามาตราฐานที่ BS1139 และ EN 39 ตามที่มาตราฐานระบุไว้ Reference: https://www.pacificpipe.co.th

https://vivablast.com/our-services/scaffolding-bs1139-standard/ https://www.wm-scaffold.com/difference-between-en39-and-bs1139.html

#ท่อนั่งร้าน #ท่อกลมกัลวาไนซ์ #ท่อนั่งร้านBS1139 #ท่อนั่งร้านEN39

ดู 109 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page