top of page
Untitled-1.png
Untitled-3.png

APrime Plus Co., Ltd.

Logo-N2.png

เหล็กกัลวาไนซ์ GI กับ มาตราฐาน มอก.107-2561 มีใช้แล้วนะ

อัปเดตเมื่อ 24 ก.พ. 2566


Banner เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ มาตราฐาน มอก. 107-2561

เมื่อก่อนไม่มี แต่เดี๋ยวนี้มีแล้ว...

เนื่องจากมีการนำเหล็กกล้ารีดเย็นเคลือบสังกะสีหรือแผ่นม้วนเหล็กกัลวาไนซ์มา ตัดแบ่ง ตัดซอย เพื่อขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆเหมือนกับเหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กดำรูปพรรณเป็นเหล็กกล่องเหลี่ยม เหล็กกล่องแบบ และเหล็กท่อกลม ซึ่งนำมาใช้ในงานโครงสร้างอาคาร จึงจำเป็นต้องมีมาตราฐานบังคับควบคุมเพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสินค้าควบคุม ผู้ออกแบบโครงสร้าง ต้องเรียนรู้...


มอก 107-2561 คือ อะไร?

นิยามผลิตภัณฑ์ ของ มอก 107-2561 คือ มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดท่อเหล็กกล้าคารบอนแบบกลม แบบสี่เหลี่ยนจุตรัสและ แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บและไม่มีตะเข็บ ชนิดเคลือบผิวและไม่เคลือบผิว ซึ่งมีผล บังคับใช้ตั้งแต่ มีผลบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2563


มอก 107-2561 เกี่ยวข้องกับเหล็กกล่องกัลวาไนซ์อย่างไร?

มอก.107 เวอร์ชั่น 2561ใหม่ฉบับล่าสุด ซึ่งเดิมทีครอบคลุมแค่เหล็กรูปพรรณหรือเหล็กดำ แต่ในฉบับใหม่ปี 2561 สมอ.ได้ปรับและเพิ่มเติมให้ครอบคลุมเป็นมาตราฐานบังคับอุตสาหรรม เหล็กรูปพรรณและเหล็กกัลวาไนซ์ GI ถ้าใช้เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ และ เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ เพื่อเสนองานโครงการ หรือ งานราชการ ผู้ออกแบบโครงสร้างและวิศวกรประเมินราคาควรรู้ เพราะราคาเหล็กกัลวาไนซ์ GI ที่มีการตีตรา มอก. 107-2561 จะมีราคาสูงกว่าเหล็กกัลวาไนซ์ทั่วไปอยู่ประมาณ 5-10% อ้างอิงจากราคาตลาด ณ เดือน มิถุนายน 2565


มอก 107-2561 ครอบคลุมอะไรบ้าง สรุปโดยย่อดังนี้

  • ชั้นความหนา

o ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนแบบกลม หรือ ท่อกลมกัลวาไนซ์

เส้นผ่านศุนย์กลางภายนอก 21.3 mm. ขึ้นไป ความหนาของผนังท่อ 2.0mm. ขึ้นไป


o ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือ เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์

ขนาดที่ครอบคลุม 20mm. x 20mm. ขั้นไป ความหนาของผนังเหล็กกล่อง 1.60mm. ขึ้นไป


o ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้น หรือ เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์

ขนาดที่ครอบคลุม 40mm. x 20mm. ขั้นไป ความหนาของผนังเหล็กกล่อง 1.60mm. ขึ้นไป


** ครอบคลุมถึงเหล็กกล้าชนิดเคลือบผิวหรือเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ และ เหล็กกล้าชนิดไม่เคลือบผิวหรือเหล็กดำรูปพรรณทั่วไป

  • ชั้นคุณภาพเหล็กหรือเกรดเหล็ก

o ชั้นคุณภาพสำหรับท่อกลม มี 5 ชั้น ดังนี้ STK290 , STK400, STK490, STK500, STK540

o ชั้นคุณภาพสำหรับท่อเหลี่ยม มี 3 ชั้น ดังนี้ STK290 , STK400, STK490


บทความที่เกี่ยวข้อง...อ่านต่อ


บทความเขียนและเรียบเรียงโดย บริษัท เอไพร์ม พลัส จำกัด

ที่มาแหล่งข้อมูล

สมาคมโลหะไทย https://www.siammetalasso.com/


***หากมีการคัดลอกเนื้อหา ดัดแปลง หรือ ทำซ้ำเนื้อหาส่วนหนึ่ง ส่วนใด ของบทความนี้ ทางบริษัทฯ เอไพร์ม พลัส จำกัด มีเงื่อนไขดังนี้***

  1. การนำข้อมูลส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่ง ส่วนใดไปใช้ต้องอ้างอิงแหล่งที่มากลับถึงผู้เขียน และต้นฉนับของลิงค์บทความนี้ โดยต้องได้รับความยินยอมจาก บริษัทฯ เอไพร์ม พลัส จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร

  2. หากต้องการนำไป ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง บางส่วน ต้องอ้างอิงกลับมาที่ Link ต้นฉนับของลิงค์บทความนี้โดยได้รับความยินยอมจาก บริษัทฯ เอไพร์ม พลัส จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร

  3. หากมีการนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้โดยละเมิดรายละเอียด ข้อ 1ข้อ 2 และ ข้อ 3 โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก บริษัท เอไพร์ม พลัส จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ขอเรียกเก็บค่าใช้จ่าย บทความและผู้ละเมิดยินดีและยินยอมจ่าย ค่าลิขสิทธิ์บทความ บทความละ 10,000 บาท ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายการกฎหมาย ของบริษัท เอไพร์ม พลัส จำกัด

Comments


bottom of page