top of page

เหล็กกัลวาไนซ์กล่องเหลี่ยม GI 4" x 2" x  ยาว 6 เมตร

 

เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ GI ขนาด 4" x 2" (100 x 50 มม.) มีความหนาเริ่มต้นที่ 1.00 มม. ขึ้นไป มีมาตราฐานให้เลือกทั้งแบบ JIS และ มอก. 107-2561 ตั้งแต่ความหนาที่ 1.50 มม เหล็กกัลวาไนซ์ที่ได้มาตราฐานจะมีค่าชั้นเคลือบกัลวาไนซ์หรือ ค่า Z อยู่ที่ Z06


ตารางเหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ GI 4"x2"
 

  • เหล็กกล่องเหลี่ยม GI 4x2x1.2mm น้ำหนัก 15 กก.+/-
  • เหล็กกล่องเหลี่ยม GI 4x2x1.4mm น้ำหนัก 17.70 กก.+/-
  • เหล็กกล่องเหลี่ยม GI 4x2x1.5mm  น้ำหนัก 20.18 กก.+/-
  • เหล็กกล่องเหลี่ยม GI 4x2x1.6mm น้ำหนัก 20.10 กก.+/-
  • เหล็กกล่องเหลี่ยม GI 4x2x2.0mm น้ำหนัก 24.70 กก.+/-
  • เหล็กกล่องเหลี่ยม GI 4x2x2.3mm น้ำหนัก 27.80 กก.+/-
  • เหล็กกล่องเหลี่ยม GI 4x2x3.2mm น้ำหนัก 39.80 กก.+/-

 

สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ออฟฟิต : 02-894-8847, 095-598-2658
Line ID : @watsadu4u
Click ทักไลน์: http://nav.cx/1JWElzY

Online Shop: www.apluswatsadu.com 

เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ GI 4" x 2" หนา 1.2 - 3.2 มม.

฿482.00ราคา
    • ราคาต่อเส้น ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
bottom of page