top of page

เหล็กกัลวาไนซ์กล่องเหลี่ยม GI 1-1/4" x 1-1/4" ยาว 6 เมตร | 32x32

เหล็กกัลวาไนซ์ Pre Zinc หรือ เหล็กขาว มีทั้งแบบผิวมันวาว คือ GI มาขึ้นรูปและรีดเหมือน เหล็กรูปพรรณทั่วไปแต่ยังคุณสมบัติกันสนิมเพราะเนื้อเหล็กที่มีส่วนผสมของสังกะสีช่วยกันสนิม ไม่จำเป็นต้องทาสีกันสนิม ความแข็งแกร่งยังคงเทียบเท่ากับเหล็กรูปพรรณทั่วไป ชั้นเคลือบกัลวไนซ์ มีความหนาตั้งแต่ 8-15ไมครอน หรือ ที่ระบุตามทั่วไปว่า ค่า Z08  Z07 แล้วแต่มาตราฐานผู้ผลิต ลักษณะการใช้งานเช่น เหล็กโครงหลังคา เหล็กก่อสร้าง เหล็กรั้ว เหล็กคร่าว เหล็กเสา เหล็กคาน เหล็กตง โครงถัก Truss 

 

ตารางเหล็กกัลวาไนซ์ | Size &Thickness Specifications

กล่องเหลี่ยม GI 1-1/4" x 1-1/4" x 1.00mm

กล่องเหลี่ยม GI 1-1/4" x 1-1/4" x 1.10mm

กล่องเหลี่ยม GI 1-1/4" x 1-1/4" x 1.30mm

กล่องเหลี่ยม GI 1-1/4" x 1-1/4" x 1.40mm

กล่องเหลี่ยม GI 1-1/4" x 1-1/4" x 1.50mm

กล่องเหลี่ยม GI 1-1/4" x 1-1/4" x 1.60mm

กล่องเหลี่ยม GI 1-1/4" x 1-1/4" x 1.70mm

กล่องเหลี่ยม GI 1-1/4" x 1-1/4" x 1.80mm

กล่องเหลี่ยม GI 1-1/4" x 1-1/4" x 1.90mm

กล่องเหลี่ยม GI 1-1/4" x 1-1/4" x 2.00mm

กล่องเหลี่ยม GI 1-1/4" x 1-1/4" x 2.10mm

กล่องเหลี่ยม GI 1-1/4" x 1-1/4" x 2.30mm

กล่องเหลี่ยม GI 1-1/4" x 1-1/4" x 2.40mm

กล่องเหลี่ยม GI 1-1/4" x 1-1/4" x 2.50mm

กล่องเหลี่ยม GI 1-1/4" x 1-1/4" x 2.60mm

 

หมายเหตุ

* การผลิตความหนาต่างๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในการผลิต ณ ปัจจุบัน

*ราคาต่อเส้นรวม VAT กรณีซื้อยกมัด กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคาพิเศษ

*ราคาไม่ยืน 

*ราคาไม่รวมจัดส่ง

*น้ำหนักเหล็กและ OD มีค่า +/- ประมาณ 3-5% ตามมาตราฐาน

 

สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ออฟฟิต : 02-894-8847, 095-598-2658
Line ID : @watsadu4u
Click ทักไลน์: http://nav.cx/1JWElzY

 

เหล็กกัลวาไนซ์ GI 1-1/4x1-1/4 นิ้ว หนา 1.0-2.3 มม.

฿246.00 ราคาปกติ
฿233.70ราคาขายลด
    bottom of page