top of page

**กรุณาเช็คสต็อคและตรวจสอบราคาก่อนสั่งซื้อ** LINE; @WATSADU4U

 

หมวดท่อกลมงานโครงสร้าง (ไม่มีมอก.)

รายการเหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ GIหนาจริงนน./เส้นเส้น/มัด
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GA 1" x 1.00 14.71169
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GA 3/4" x 0.80 0.83.09217
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GA 3/4" x 1.00 13.77217
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GA 3/4" x 1.00 0.93.48217
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1" x 1.00 14.71169
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1" x 1.20 1.15.18169
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1" x 1.50 1.36.12169
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1" x 1.80 1.57.07169
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1" x 1.80 1.67.5169
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1.1/2" x 1.00 16.991
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1.1/2" x 1.20 1.17.691
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1.1/2" x 1.50 1.39.0691
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1.1/2" x 1.80 1.510.3991
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1.1/2" x 1.80 1.612.4691
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1.1/4" x 1.00 1691
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1.1/4" x 1.20 1.16.6791
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1.1/4" x 1.50 1.37.8891
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1/2" x 1.00 12.83217
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1/2" x 1.20 1.13.12217
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1/2" x 1.50 1.33.67217
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1/2" x 1.80 1.554.38217
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 1/2" x 1.80 1.64.52217
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 2" x 1.20 1.19.4261
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 2" x 1.50 1.311.0461
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 2" x 1.80 1.613.5661
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 2" x 2.00 1.8515.6861
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 2.1/2" x 1.80 1.5516.8637
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 2.1/2" x 1.80 1.617.5637
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 2.1/2" x 2.00 1.8520.337
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3" x 1.80 1.519.0837
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3" x 1.80 1.620.3537
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3" x 1.80 1.620.624
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3" x 2.00 1.8523.5337
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3" x 2.30 2.0526.0737
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3" x 3.20 2.936.8837
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3/4" x 0.80 0.83.09217
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3/4" x 1.00 13.84217
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3/4" x 1.00 0.93.48217
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3/4" x 1.20 1.14.21217
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3/4" x 1.50 1.34.95217
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3/4" x 1.80 1.65.73217
ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI 3/4" x 1.80 1.555.84217

 

หมวดท่อปะปาซิงค์

รายการท่อปะปาซิงค์  GIหนาจริงนน./เส้นเส้น/มัด
ท่อประปาซิงค์ 1/2"MMM(FSI)1.856200
ท่อประปาซิงค์ 1/2"MM(FSI)1.855.4200
ท่อประปาซิงค์ 1/2"P1.64169
ท่อประปาซิงค์ 1/2"S(FSI)1.64.7200
ท่อประปาซิงค์ 3/4"MM(FSI)1.858169
ท่อประปาซิงค์ 3/4"M(FSI)1.856.9169
ท่อประปาซิงค์ 3/4"M(TITAN) 27127
ท่อประปาซิงค์ 3/4"P1.65.2169
ท่อประปาซิงค์ 3/4"S(FSI)1.66169
ท่อประปาซิงค์ 1"M(FSI)2.059.6114
ท่อประปาซิงค์ 1"M(TITAN) 2.18.6691
ท่อประปาซิงค์ 1"S(FSI)1.67.6114
ท่อประปาซิงค์ 1.1/4"M(FSI)1.851191
ท่อประปาซิงค์ 1.1/4"M (TTTAN) 1.8510.961
ท่อประปาซิงค์ 1.1/4"S(FSI)1.69.591
ท่อประปาซิงค์ 1.1/2" M (TITAN)2.113.544
ท่อประปาซิงค์ 1.1/2" S(FSI)1.711.780
ท่อประปาซิงค์ 1.1/2" S (TITAN) 1.711.7644
ท่อประปาซิงค์ 2"M(FSI)2.0517.644
ท่อประปาซิงค์ 2"S(FSI)1.8515.944
ท่อประปาซิงค์ 2.1/2" M(FSI)2.4528.530
ท่อประปาซิงค์ 2.1/2" M (TITAN)2.121.3824
ท่อประปาซิงค์ 2.1/2"S(FSI)1.8520.330
ท่อประปาซิงค์ 2.1/2" S (TITAN) 2.120.224
ท่อประปาซิงค์ 3" M(FSI)2.6533.424
ท่อประปาซิงค์ 3" M (TITAN)2.732.519
ท่อประปาซิงค์ 3" S(FSI)2.126.324

ท่อกลมกัลวาไนซ์ PRE ZINC GI

฿0.00ราคา
 • เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ปลายเรียบ PRE ZINC GI
  1/2 ปลายเรียบ * 1.4 มม. (169 ส/มัด od 20.4 * 1.3 มม)
  1/2 ปลายเรียบ * 1.9 มม (200 ส/มัด วัดได้ 20.2 * 1.9 มม.)
  3/4 ปลายเรียบ * 1.4 มม. (127 ส/มัด od 26 * 1.4 มม)
  3/4 ปลายเรียบ * 1.9 มม. (127 ส/มัด วัดได้ 25.8*1.9 มม.)
  1'' ปลายเรียบ * 1.4 มม. (91 ส/มัด od 31.8 * 1.5 มม)
  1'' ปลายเรียบ * 1.7 มม. (114 ส/มัด วัดได้ 32.2 * 1.7)
  1''1/4 ปลายเรียบ * 1.4 มม. (61 ส/มัด od 41 * 1.3 มม)
  1''1/4 ปลายเรียบ * 1.7 มม. (91 ส/มัด วัดได้ 41 * 1.7 มม.)
  1''1/2 ปลายเรียบ * 1.4 มม. (61 ส/มัด วัดได้ 47 * 1.5 มม)
  1''1/2 ปลายเรียบ * 1.7 มม.
  2'' ปลายเรียบ * 1.4 มม. (37ส/มัด วัดได้ 58.5 * 1.5 มม)
  2'' ปลายเรียบ * 1.9 มม. (44 ส/มัด วัดได้ 59.2 * 1.9 มม.)
bottom of page