Sandwhich Panel / Iso Wall EPS

Sandwich Panel /rockwool insulated panel

.

sandwich panel rockwool

Sandwich Panel : Rockwool
ฉนวนหินภูเขาไฟ Rock Wool Insulated Panel

Sandwich Panel : Rockwool ฉนวนหินภูเขาไฟ Rock Wool Insulated Panel

          ผนังฉนวนสำเร็จรูป Rockwool Panel สามารถทนความร้อนได้ถึง 600 -900 องศา เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการป้องกันไฟฟ้าสถิต หรือห้องที่มีอุณหภูมิความร้อนสูง ห้องอบต่างๆสามารถใช้ได้งานกั้นห้องได้เช่นกัน 

          Rockwool Panel เป็นระบบบแผ่นเหล็กพร้อมฉนวนที่ทำขึ้นจากแร่ใยหินชนิดป้องกันไฟ ซึ่งเป็น 1 ใน ผลิตภัณฑ์ประเภทแผ่นฉนวนกันค้านสำเร็จรูปของบริษัท ซึ่งแผ่นสำเร็จรูปชนินี้สามารถขึ้นรูปได้ทั้งแบบแผ่นเรียบ และแผ่นลอน โดยใช้แผ่นเหล็กประสานติดกับฉนวนใยหินซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนตรงกลาง

          แผ่นฉนวนใยหินสำเร็จรูป (Rockwool Panel) ชนิดกันไฟได้รับการพัฒนาสำหรับการใช้งานที่ต้องการวัสดุน้ำหนักเบา เพื่อตอบสนองในเรื่องของการกันความร้อน ป้องกันไฟ และการเก็บเสียงของงานก่อสร้างสำหรับงานผนัง หรือฝ้าเพดาน เพื่อตอนสนองความต้องการของสถาปนิกในด้านความสวยงานพร้อมกับประสิทธิภาพในการป้องกันไฟ 

          แผ่นฉนวนใจหินสำเร็จรูป ติดตั้งง่ายสะดวก รวดเร็ว ด้วยคุณสมบัติในการทนความร้อนสูงจึงสามารถนำไปใช้งานกับ อาคาร หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านอัคคีภัย รวมทั้งภายในอาคารทั่วไปที่ต้องการความมั่นใจในการป้องกันไฟ เช่น ห้องควบคุมไฟฟ้า ฯลฯ

การใช้งาน: APPLICATION                                                            

1. พื้นที่ที่ต้องการการกันไฟ Fire rate facilities                      

2 อาคารพาณิชน์ ทั่วไป Commercial building                       

3. ห้องคลีนรูม Clean room                                              

4. ห้องประกอบอาหาร Food processing