Untitled-1.png

Pre-Zinc Galvanized

เหล็กฉาก พรีซิงค์กัลวาไนซ์

Angle Bar Galvanized (GI)

มีหลากหลายให้ได้เลือกใช้ หลายขนาด แล้วแต่จะนำไป ใช้ในงานลักษณะใดอย่างเช่น นำไปทำฐานรองประตูเลื่อนหน้าบ้านซึ่งอาจใช้คู่กับเหล็กเพลาขาวหรือ นำไปเชื่อมทำชั้นวางของ และอื่นๆอีกมากมาย

DMS.png
ฉาก.png
Head.png
Pre-Zinc(AutoRecovered).png

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เหล็กกัลวาไนซ์

Pre-Zinc

Untitled-3.png

เหล็กกัลวาไนซ์

Hot-Dip

Untitled-3.png

เหล็กรูปพรรณ

Structural Steel

Untitled-3.png

สินค้าและบริการอื่นๆ

Other Product 

Untitled-3.png