product_c6a2eb60-b186-11e8-a71c-eb76c8db

ไม้ระแนภายนอก

OUTDOOR LATH

ไม้ระแนง แบบกลวง

HOLLOW LATH COLLECTION

ไม้ระแนงชนิดกลวง ผิวปัดเสี้ยน ให้อารมณ์ธรรมชาติ ใช้ได้ทั้งงานระแนงหลังคาและงานระแนงตกแต่งผนัง มีหลากหลายขนาดและสีให้เลือกตามความต้องการ มีสีในเนื้อไม้ ไม่ต้องทาสี ให้ความรู้สึกเสมือนไม้จริงตามธรรมชาติ น้ำหนักเบา มีอายุการใช้งานยาวนานหลายปี

ไม้ระแนงภายนอก0.png
100x25_SQ.png
100x25_DM2.png

Product Model

LQ_100x25Kx3000BEAM

Size
100 x 25 x 3,000mm.

Pattern

ปัดเสี้ยน

ไม้ระแนง รุ่น Eco K

โอ๊คแดง.png

โอ๊คแดง (Oak)

โอ๊คดำ.png

โอ๊คดำ (Walnut)

น้ำตาล.png

น้ำตาล (Brown)

สักทอง.png

สักทอง (Teak)

50x50_SQ.png
50x50_DM2.png

Product Model

LQ_50x50Kx3000BEAM

Size
50 x 50 x 3,000mm.

Pattern

ปัดเสี้ยน

ไม้ระแนง รุ่น Eco K

โอ๊คแดง.png

โอ๊คแดง (Oak)

โอ๊คดำ.png

โอ๊คดำ (Walnut)

น้ำตาล.png

น้ำตาล (Brown)

สักทอง.png

สักทอง (Teak)

90x40_SQ.png
90x40_DM2.png

Product Model

LQ_90x40Kx3000BEAM

Size
90 x 40 x 3,000mm.

Pattern

ปัดเสี้ยน

ไม้ระแนง รุ่น Eco K

โอ๊คแดง.png

โอ๊คแดง (Oak)

โอ๊คดำ.png

โอ๊คดำ (Walnut)

น้ำตาล.png

น้ำตาล (Brown)

สักทอง.png

สักทอง (Teak)

100x50_SQ.png