Sci-wood-ic2-LS6-002.jpg

ไม้ฝ้า ผนัง ภายใน

INDOOR CEILING

ไม้ฝ้า ผนัง WPC

WPC CEILING COLLECTION

ไม้ฝ้าWPC ให้อารมณ์ธรรมชาติ น้ำหนักเบา ใช้ได้ทั้งงานฝ้าและงานตกแต่งผนัง มีหลากหลายสี หลากหลายดีไซน์ให้เลือกใช้ตามความต้องการ มีสีในเนื้อไม้ ไม่ต้องทาสี น้ำหนักเบา อายุการใช้งานยาวนาน

IDWall2.png
SQ iC1-LS4.png

Product Model

CS_iC1-LS4

Size
125 x 12 x 3,000mm.

Pattern

ริ้วไม้

DM iC1-LS4.png

ไม้ฝ้า/ผนัง รุ่น LUXURY

ริ้วไม้ สีไม้สัก.png

สัก (Teak)

ริ้วไม้ สีไม้เมเปิ้ล.png

เมเปิ้ล (Maple)

ริ้วไม้ สีโอ๊ค.png

โอ๊ค (Oak)

SQ iC1-LM4.png

Product Model

CS_iC1-LM4

Size
116 x 16 x 3,000mm.

Pattern

ริ้วไม้

DM iC1-LM4psd.png

ไม้ฝ้า/ผนัง รุ่น LUXURY

ริ้วไม้ สีไม้สัก.png

สัก (Teak)

ริ้วไม้ สีไม้เมเปิ้ล.png

เมเปิ้ล (Maple)

ริ้วไม้ สีโอ๊ค.png

โอ๊ค (Oak)

SQ iC2-LS6.png

Product Model

CS_iC2-LS6

Size
171 x 12 x 3,000mm.

Pattern

ริ้วไม้

DM iC2-LS6.png

ไม้ฝ้า/ผนัง รุ่น LUXURY

ริ้วไม้ สีไม้สัก.png

สัก (Teak)

ริ้วไม้ สีไม้เมเปิ้ล.png

เมเปิ้ล (Maple)

SQ iC7-LM6.png

Product Model

CS_iC7-LM6

Size
149 x 16 x 3,000mm.

Pattern

ริ้วไม้

DM iC7-LM6.png

ไม้ฝ้า/ผนัง รุ่น LUXURY

ริ้วไม้ สีไม้สัก.png

สัก (Teak)

ริ้วไม้ สีไม้เมเปิ้ล.png

เมเปิ้ล (Maple)

ริ้วไม้ สีโอ๊ค.png

โอ๊ค (Oak)

1.png
ริ้วไม้ สีไม้สัก.png
ริ้วไม้ สีไม้เมเปิ้ล.png
2.png

สัก (Teak)

เมเปิ้ล (Maple)

SQ iW1-95.png

Product Model

CS_iW1-95

Size
95 x 15 x 3,000mm.

Pattern

ริ้วไม้

DM iW1-95.png

ไม้ฝ้า/ผนัง รุ่น ZEN

SQ iW2-137.png

Product Model

CS_iW2-137

Size
137 x 20 x 3,000mm.

Pattern

ริ้วไม้

DM iW2-137.png

ไม้ฝ้า/ผนัง รุ่น ZEN

SQ iW4-150.png

Product Model

CS_iW4-150

Size
150 x 10 x 3,000mm.

Pattern

ริ้วไม้

DM iW4-150.png

ไม้ฝ้า/ผนัง รุ่น ZEN

Installation.png
0c732373a17e58270c5007698e990cf415622473

ฝ้า ผนัง ไวนิล PVC

VINYL CEILING COLLECTION

ไม้สังเคราะห์เนื้อตัน มีทั้งลักษณะผิวร่องและผิวเรียบ ติดตั้งด้วยสกรูเกลียวปล่อยเหมือนงานไม้ทั่วไป เหมาะกับงานตกแต่ง ระแนง รั้ว

ราวกันตก เฟอร์นิเจอร์